935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

TALLERS D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA PER A INFANTS

Aquests tallers neixen de la convicció de la importància fonamental de l’art i la creativitat en l’educació dels nens i nenes. Els tallers estan centrats en l’experimentació i l’expressió artística, mitjançant la relació amb nous materials i el coneixement a través del llenguatge visual. Es fomenta la capacitat de prendre contacte amb les emocions, i descobrir nous aspectes del món intern. Es busca crear un espai d’expressió continguda, on l’infant pugui ser, estar i expressar-se de manera autèntica, on pugui contactar amb ell/a mateix per a auto conèixer-se i valorar-se, mitjançant l’ajuda i l’acompanyament en el reconeixement dels seus propis recursos, que es posen en joc en el procés creatiu.

METODOLOGIA: Els tallers són oberts, amb la opció de realitzar el curs sencer o per sessions. Són 8 tallers, de freqüència setmanal amb una durada d’una hora aproximadament. Estan pensats perquè es pugui fer un taller sol o bé, tenir una continuïtat. Cada trobada es treballa amb una proposta diferent, el que implica l’experimentació amb diferents materials i tècniques, buscant la mobilització d’aspectes personals i l’estímul de diverses capacitats en els infants.

OBJETIUS:

  • Desenvolupament de la creativitat i la imaginació.
  • Augment de l’autoestima i autoconfiança.
  • Millora en la capacitat d’expressió i comunicació.
  • Oferir un espai de relaxació

PROPOSTES SETMANALS:

1. Expressió plàstica: es treballa l’expressió manual i la psicomotricitat. Es potencia la capacitat sensitiva.

2. Pintura: es treballa el desenvolupament individual i l’autoestima. Afavoreix l’expressió de sentiments, la percepció i l’organització d’idees.

3. Modelatge: amb les diferents textures es treballa la estimulació sensorial, ajuda a desenvolupar els sentits, estimula les diferents àrees del cervell.

4. Mandales: estimula la capacitat de concentració, atenció, enfocament i creativitat.

5. Màscares: autoretrats i treballs amb la pròpia imatge i afavoreix la percepció positiva i divertida d’un mateix i dels companys.

6. Titelles: es desenvolupa el llenguatge oral i els ajuda a desenvolupar un pensament creatiu. Són molt valuosos, ja que a través d’ells es poden expressar idees, sentiments i treballar aspectes de relació amb els altres.

7. Collage: es busca fomentar la creativitat i la imaginació. En compartir els materials es fomenta el treball en equip.

8. Reciclatge: aprenen des de ben petits/es a reciclar i reutilitzar els materials.

Dirigit a infants de 4 a 7 i de 8 a 10 anys.

* Horari: pendent establir data.

* Tarifa: 15 € per sessió (curs sencer 96€)

 

Inscripcions taller expressió artística per a infants

14 + 1 =

En introduir les dades en aquest formulari, accepta haver llegit i estar d’acord amb l’avís legal.

TALLERES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA PARA NIÑOS/AS

Estos talleres nacen de la convicción de la importancia fundamental del arte y la creatividad en la educación de los niños y niñas. Los talleres están centrados en la experimentación y la expresión artística, mediante la relación con nuevos materiales y el conocimiento a través del lenguaje visual. Se fomenta la capacidad de tomar contacto con las emociones, y descubrir nuevos aspectos del mundo interno. Se busca crear un espacio de expresión contenida, donde el niño pueda ser, estar y expresarse de manera auténtica, donde pueda contactar con él / ella mismo para auto conocerse ser y valorarse, mediante la ayuda y el acompañamiento en el reconocimiento de sus propios recursos, que se ponen en juego en el proceso creativo.

METODOLOGÍA: Los talleres son abiertos, con la opción de realizar el curso entero o por sesiones. Son 8 talleres, de frecuencia semanal con una duración de una hora aproximadamente. Están pensados para que se pueda hacer un taller solo o bien, tener una continuidad. Cada encuentro se trabaja con una propuesta diferente, lo que implica la experimentación con diferentes materiales y técnicas, buscando la movilización de aspectos personales y el estímulo de diversas capacidades en los niños.

OBJETIVOS:

  • Desarrollo de la creatividad y la imaginación.
  • Aumento de la autoestima y autoconfianza.
  • Mejora en la capacidad de expresión y comunicación.
  • Ofrecer un espacio de relajación

PROPUESTAS SEMANALES:

1. Expresión plástica: se trabaja la expresión manual y la psicomotricidad. Se potencia la capacidad sensitiva.

2. Pintura: se trabaja el desarrollo individual y la autoestima. Favorece la expresión de sentimientos, la percepción y la organización de ideas.

3. Modelado: con las diferentes texturas se trabaja la estimulación sensorial, ayuda a desarrollar los sentidos, estimula las diferentes áreas del cerebro.

4. Mandalas: estimula la capacidad de concentración, atención, enfoque y creatividad.

5. Máscaras: autorretratos y trabajos con la propia imagen y favorece la percepción positiva y divertida de uno mismo y de los compañeros.

6. Títeres: se desarrolla el lenguaje oral y les ayuda a desarrollar un pensamiento creativo. Son muy valiosos, ya que a través de ellos se pueden expresar ideas, sentimientos y trabajar aspectos de relación con los demás.

7. Collage: se busca fomentar la creatividad y la imaginación. Al compartir los materiales se fomenta el trabajo en equipo.

8. Reciclaje: aprenden desde pequeños / as a reciclar y reutilizar los materiales.

Dirigido a niñ@s de 4 a 7 y de 8 a 10 años

* Horario: pendiente establecer fecha

* Tarifas: 15 € por sesión (96 € curso completo)