935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

Taller Com posar límits amb amor i respecte

Una de les coses més difícils com a pares i mares és posar límits sense sentir-nos culpables. Cada cop que aconseguim posar-ne un ens solem preguntar: m’he excedit?, l’estic reprimint? o hauria de posar més?

La funció de posar límits significa contenir, tenir cura i protegir. Mai és tard per posar límits i és important pel desenvolupament emocional de l’infant. Un infant que no accepta els límits ens està parlant i està volent dir alguna cosa.

De tot això i més, en reflexionarem al taller.

– Data: Divendres 18 de gener de 2019 i Divendres 15 de març de 2019 a les 17.30 h

– Preu: 19€ per persona 26€ per família

* A càrrec de Miriam Miguel, psicòloga infantil i juvenil

Inscripcions i consultes taller límits

10 + 2 =

Taller Cómo poner límites con amor y respeto

Una de las cosas más difíciles como padres y madres es poner límites sin sentirnos culpables. Cada vez que conseguimos poner uno, nos solemos preguntar: ¿me habré excedido?, ¿le estoy reprimiendo?, ¿debería poner más?…

La función de poner límites significa contener, cuidar y proteger. Nunca es tarde para poner límites y es importante para el desarrollo emocional del niño/a. Un menor que no acepta los límites nos está hablando e intentando decir alguna cosa.

De todo esto y más, reflexionaremos en el taller.

– Fecha: Viernes 18 de enero de 2019 y Viernes 15 de marzo de 2019 a las 17.30 h

– Precio: 19€ por persona 26€ por familia

* A cargo de Miriam Miguel, psicóloga infantil y juvenil