935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

TALLER DE PRIMERS AUXILIS INFANTILS ADREÇAT A MARES I PARES

A les mares i als pares, a més de la criança del dia a dia dels nostres infants, ens preocupa saber reaccionar i actuar davant de situacions on la seva integritat i salut estan en perill.

Els accidents en general són poc freqüents però cal en primer lloc, prevenir-los oferint un entorn segur a les criatures,  i en segon lloc, actuar de forma eficaç en aquells moments fins a l’arribada dels professionals sanitaris qualificats. Per això es necessiten uns mínims coneixements: les pors, els prejudicis, creences, etc. són uns companys nefastos en aquestes circumstàncies.

En aquest taller intentarem donar eines a través de l’aprenentatge teòric–pràctic per reaccionar d’una forma adequada. No es tracta de substituir o convertir-nos en personal sanitari sinó de dotar-nos d’unes mínimes habilitats per poder fer una primera intervenció. Ensenyarem a donar resposta a emergències comuns i també resoldrem dubtes de les famílies al voltant del tema. Així podreu conèixer les tècniques bàsiques per fer front a situacions de risc vital com les parades cardiorespiratòries i els ennuegaments. I adquirir nocions bàsiques per poder intervenir en casos de cremades, traumatismes, hemorràgia i febre.

Preu: 18 € per persona 25 € per parella

Inscripcions i consultes (taller de primers auxilis)

4 + 14 =

En introduir les dades en aquest formulari, accepta haver llegit i estar d’acord amb l’avís legal.

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS INFANTILES DIRIGIDO A MADRES Y PADRES

A las madres y padres, además de la crianza del día a día de nuestros hijos e hijas, nos preocupa saber reaccionar y actuar ante situaciones donde su integridad y salud estan en peligro.

Los accidentes en general son poco frecuentes, pero hace falta en primer lugar, prevenirlos ofreciendo un entorno seguro a nuestros hijos y en segundo lugar,  actuar de forma eficaz en esos momentos hasta la llegada de los profesionales sanitarios cualificados. Para ello se necesitan unos mínimos conocimientos: los miedos, prejuicios y creencias son malos compañeros en esas circunstancias.

En este taller intentaremos dar herramientas a través del aprendizaje teórico-práctico para reaccionar de una forma adecuada. No se trata de sustituir o convertirnos en personal sanitario sino de dotarnos de unos mínimas habilidades para poder hacer una primera intervención. Enseñaremos a dar respuesta a emergencias comunes y también resolveremos dudas de las familias acerca de estos temas. Así podréis conocer las técnicas básicas para enfrentarse a situaciones de riesgo vital como las paradas cardiorespiratorias y los atragantamientos. Y adquirir nociones básicas para poder intervenir en casos de quemaduras, traumatismos, hemorragias y fiebre.

Precio: 18 € por persona y 25 € por pareja