935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

Proposta terapèutica adreçada a famílies amb nens/es amb algun tipus de dificultats en el desenvolupament evolutiu, com: dificultats sensorials, motrius i/o comunicatives, retard en el desenvolupament psicomotor, discapacitats, o nens/es diagnosticats per problemes en el neurodesenvolupament com: TEA (trastorn de l’espectre autista), TDAH (trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat), discapacitat intel·lectual; que pateixen síndromes genètics o neurològics.

Oferim tractament psicoterapèutic individual en atenció primerenca a nens i nenes de 0 a 6 anys d’edat. La teràpia es porta a terme a través del joc i el moviment utilitzant la música com a eina fonamental. Aquesta és un estímul complex per al processament i execució, intervenen i s’estimulen diferents funcions cerebrals. La música com a vehicle terapèutic, permet realitzar un treball multimodal, i la integració de funcions sensorials, emocionals, cognitives i motrius; que dins de l’experiència de satisfacció provoca en el nen una millora global i afavoreix el seu desenvolupament psicomotor.

Està especialment indicada per a casos on el llenguatge verbal no està disponible o només de manera incipient. La música és un mitjà alternatiu de comunicació, a través del qual poden estimular-se els aspectes cognitius i psico-afectius que es troben a la base de la interacció i comunicació verbal, i poden ser adquirits de manera no-verbal. Paral·lelament la música permet la regulació afectiva a través de l’audició, la descàrrega o execució musical coordinada en moviment i estructura musical.

Des d’una perspectiva evolutiva i enfocament integratiu, promovem el desenvolupament emocional, motriu, cognitiu, social del nens/es i l’acompanyem a transitar.

La metodologia que fem servir està centrada en el nen i el que d’ell emergeix. El procés terapèutic es desplega a través de dinàmiques lúdiques-corporals-sensorials-motrius i musicals, sempre en la direcció dels objectius terapèutics prèviament fixats i en constant avaluació. És una teràpia personalitzada, en la qual busquem ajudar el nen a integrar, a través de les diferents experiències viscudes, habilitats noves i passos en el seu camí personal del seu desenvolupament, des d’una actitud respectuosa a les seves necessitats i ritmes evolutius.

Psicoteràpia i Musicoteràpia infantil

Psicomotricitat i Estimulació primerenca

Ir al texto en castellano

Emplena el formulari per concertar hora per la Psico. Inf.

9 + 11 =

En introduir les dades en aquest formulari, accepta haver llegit i estar d’acord amb l’avís legal.

Carla Coppa és llicenciada en Psicologia per la Universitat de Buenos Aires i màster en musicoterapia per la Universitat de Barcelona, integrant així les seves dues passions.

Ha continuat actualitzant-se a través de la investigació i formant-se en el camp de la musicoteràpia aplicada en estimulació primerenca, educació musical i psicologia humanista, camí del que continua enriquint-se actualment.

La Carla ha estat psicoterapeuta i musicoterapeuta infantil i familiar a diferents centres terapèutics i educativo-infantils a Barcelona; i a l’Ombeliqo estem encantades de comptar amb ella aquest curs. També dóna  tallers de sensibilització musical i música en família al nostre centre.

Treballa des d’un enfoc humanista i de  respecte cap als ritmes de desenvolupament de cada nen/a, ajufant-los així a integrar (a través de les diferents experiències lúdico-musicals) passes en el seu camí personal potenciant el seu desenvolupament evolutiu.

  • Horari d’atenció: Tots els dimarts de 15 a 20 h. Sessions d’una hora màxim. Podeu concertar les visites emplenant el formulari o trucant al 722.300.111 on també us informarem de les tarifes.