935195339-722300111 hola@lombeliqo.es
MÚSICA EN FAMILIA (0-3 anys aproximadament)
La música és ritme, emoció, paraula, melodia, harmonia… És aquella disciplina artística capaç de jugar amb els sons, generar ambients d’acollida i oferir-nos el millor llenguatge per a expressar les nostres emocions. Des de ben petits, podem bressolar els nostres fills i filles, cantar-los cançonetes a cau d’orella, jugar amb ells i elles asseguts a les nostres faldes… Això els ofereix múltiples beneficis: els fa sentir estimats i atesos, ajuda al desenvolupament del moviment del seu cos, els facilita la capacitat d’escolta, els connecta amb el món de la cultura…
El taller de música en família consisteix en un taller setmanal, d’uns 45 minuts, on s’introdueix als nadons al món de la música. Sempre venen acompanyats d’un adult. La proposta s’articula a partir d’un repertori adequat: per una banda cançons infantils populars (sobretot jocs de falda i moixaines), i de l’altra cançons i propostes rítmiques que pertanyen al mètode MLT d’Edwin Gordon (pedagog especialitzat en l’aprenentatge musical dels nadons). La tallerista aporta instruments variats (tambor, ukelele, melòdica, campanes de colors, ous sonors, cascabells, flauta d’èmbol, guitarra…) i material divers (mocadors de colors, pilotes, paracaigudes, saquets…), que poden ser usats pels nadons, infants i les famílies per tal de fer el taller més interactiu.
A càrrec d’Alba Rubió, llicenciada en Humanitats i diplomada en Mestre de Primària. Actualment estudia a l’ESEM Taller de Músics el Superior de Cant Modern. Des de fa anys, s’ha format amb diverses cantants en estils vocals diferents. Formació específica en la Music Learning Theory d’Edwin Gordon, mètode d’aprenentatge
musical especialitzat en nadons, del que en té el títol oficial com a Professora d’Educació Musical Primerenca per l’Instituto Gordon de Educación Musical d’Espanya.

HORARI PRIMERTRIMESTRE:

Primer grup: dimarts 17h

Segon grup: dimarts 18h

Octubre: 08/10 – 15/10 – 22/10 – 29/10

Novembre: 5/11 – 12/11 – 19/11 – 26/11

Desembre: 3/12

Preu: 90€ curs (9 sessions)

En introduir les dades en aquest formulari, accepta haver llegit i estar d’acord amb l’avís legal.

6 + 6 =

MÚSICA EN FAMILIA (0 a 3 años aproximadamente)
La música es ritmo, emoción, palabra, melodía y harmonía… Es aquella disciplina artística capaz de jugar con los sonidos, generar ambientes de acogida y ofrecernos el mejor lenguaje para expresar nuestras emociones. Des de bien pequeños, podemos mecer a nuestr0s/as hijos y hijas, cantarles canciones cerca de la oreja, jugar con ellas y ellos sentados en nuestra falda… Esto les ofrece múltiples beneficios: les hace sentir queridos y atendidos, ayuda al desarrollo del movimiento de su cuerpo, les facilita la capacidad de escucha, les conecta con el mundo de la cultura…
El taller de música en familia consiste en un taller semanal, de unos 45 minutos, en el que se introduce a los bebés en el mundo de la música. Siempre vienen acompañados/as de un adulto. La propuesta se articula a partir de un repertorio adecuado: por un lado canciones infantiles populares (sobre todo juegos de falda), y de otra canciones y propuestas rítmicas que pertenecen al método MLT d’Edwin Gordon (pedagogo especializado en el aprendizaje musical de bebés). La tallerista aporta instrumentos varios (tambor, ukelele, melódica, campanas de colores, huevos sonoros, cascabeles, flauta, guitarra…) y material diverso (pañuelos de colores, pelotes, paracaidas, saquitos…), que pueden ser usados por los bebés, niños/as y las familias, para poder hacer así el taller más interactivo.
A cargo de Alba Rubió, licenciada en Humanidades y diplomada en maestra de Primaria. Actualmente estudia en el ESEM Taller de Músicos Superior de Canto Moderno. Des de hace años, se ha formado con diversas/os cantantes en estilos vocales diferentes. Formación específica en la Music Learning Theory d’Edwin Gordon, método de aprendizaje musical especializado en bebés, del que tiene el título oficial como Profesora de Educación Musical Temprana para el Instituto Gordon de Educación Musical de España,

HORARIO SEGUNDO TRIMESTRE:

Primer grupo: martes 17h

Segundo grupo: martes 18h

Octubre: 08/10 – 15/10 – 22/10 – 29/10

Noviembre: 05/11 – 12/11 – 19/11 – 26/11

Diciembre: 03/12

Prcio: 90€ curso (9 sesiones)