935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

Filosofia per a Infants

Filosofia per a Infants, és un taller de 10 sessions setmanals dirigit a nens i nenes de 4 a 7 anys aproximadament.

En els infants hi ha una edat especialment propícia per apropar-se a la filosofia. Dels quatre als sis anys una bona iniciació a la filosofia pot reforçar i ajudar a mantenir la seva sana tendència a qüestionar-se les coses. També contribueix a preparar actituds molt positives que els nens i les nenes necessitaran a l’edat adulta, com la reflexió, el diàleg, l’empatia i l’autonomia personal. A través de contes i d’il·lustracions diverses es plantejaran tota una sèrie de dilemes que ràpidament incitaran els infants a reflexionar sobre si mateixos i la seva relació amb els altres.

Inscripcions i consultes taller filosofia

8 + 9 =

En introduir les dades en aquest formulari, accepta haver llegit i estar d’acord amb l’avís legal.

Filosofia para niños/as

Filosofia para niños y niñas, és un taller de 10 sesiones semanales dirigido a niños y niñas de 4 a 7 años aprox.

En los niños/as hay una edad especialmente propicia para acercarse a la filosofia. De los cuatro a los seis años una buena iniciación a la filosofia puede reforzar y ayudar a mantener su sana tendencia a cuestionarse las cosas. También contribuye a preparar actitudes muy positivas que los niños y niñas necesitaran en la edad adulta, como la reflexión, el diálogo, la empatia y la autonomía personal. A través de cuentos e ilustraciones diversas se plantearan toda una serie de dilemas que rápidamente incitaran a los niños/as a reflexionar sobre sí mismo y su relación con los demás.