935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

ARtTERÀPIA   

Crear i créixer junts

L’ARTTERÀPIA és un abordatge terapèutic que utilitza els llenguatges artístics com a mitjà principal de comunicació. Permet explorar, descobrir, conèixer i rescatar recursos propis que estimulen el creixement personal i promouen la integració emocional i la salut.

Es fonamenta en el potencial terapèutic de la creació artística dins un  enquadrament adequat, amb l’objectiu de promoure dinàmiques de transformació internes. S’adreça a totes les persones interessades en el seu propi autoconeixement i desenvolupament personal.

És indicada en moments de dificultat i canvi, o com a eina preventiva i promotora del benestar personal. 

No es requereixen habilitats artístiques. L’artteràpia habilita un espai de creixement comú que permet expressar emocions, dificultats i necessitats, per així poder elaborar-les i integrar-les, i aconseguir un major benestar personal i familiar.

PROFESSIONAL encarregada del servei: Marta Reinoso Bernuz, Llicenciada i Doctorada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Especialista en infància, família i adopció. Actualment cursant el Màster en Artteràpia per la Universitat de Girona, motiu pel qual algunes de les activitats que desenvoluparà amb nosaltres seràn en qualitat de pràctiques acadèmiques, per això els preus especials. 

* SERVEIS QUE OFERIM:

. TALLERS: per a embarassades i famílies (clica aquí per accedir a la informació detallada)

. SESSIONS INDIVIDUALS I FAMILIARS: per a infants, joves i adults (clica aquí per accedir a la informació detallada)

. ADOPCIONS: acompanyament en processos pre i post-adoptius (clica aquí per accedir a la informació detallada)

* En col·laboració amb: