935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES
En Compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, A continuació és facilitin els Següents tats: l’empresa titular de domini web és Sara Navarro Ruiz (des d’ara l’Ombeliqo), amb domicili a aquests Efectes al carrer Provença 584, amb NIF: 46364673P. Correu electrònic de contacte: hola@lombeliqo.es.
2. USUARIS
L’accés i / o ús d’aquest portal de l’Ombeliqo, atribueix la Condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.
3. ÚS DEL PORTAL
www.lombeliqo.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a Internet pertanyents a L’Ombeliqo. L’usuari assumeix la Responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari és compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que L’Ombeliqo, creadora del lloc web, ofereix a través del su portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-les per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre público; (2) difondre Continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (3) provocar danys als sistemes físics i lògics de l’Ombeliqo, creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular a els seus missatges. L’Ombeliqo, creadora del lloc web, és reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin l discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ ordre o la seguretat pública o que, al su parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Ombeliqo no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o Altres eines de participació.
 

4. PROTECCIÓ DE DADES 

l’Ombeliqo compleix amb els directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, paper qual s’aprova el Reglament de desarrollo de la Llei Orgànica i Altra normativa Vigent en cada Moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari per recaptar dades de caràcter personal, als serveis que l ‘usuari pugui sol·licitar a L’Ombeliqo, ha de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació dels condiciones particulars del Tractament de les Seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir a els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercerssi és el cas. 

Així mateix, l’Ombeliqo informa que dóna Compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà su Consentiment al Tractament de seu correu electrònic amb Fins comercials en cada Moment.


5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L’Ombeliqo per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de Propietat intel·lectual i industrial d’esta página web, així com dels elements Continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programes o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al su Funcionament, accés i Ús, etc.), titularitat de l’Ombeliqo o Bé dels Seus.
 

Tots els drets reservats. En virtut del que en disposen a els articles 8 i 32.1, paràgraf Segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament Prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa su modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts d’esta página web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’Autorització de l’Ombeliqo. L’usuari és compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Ombeliqo. Podrà visualitzar els elements del portal i Fins i tot imprimir-les, copiar-les i emmagatzemar-les al disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu amb protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al els pàgines de l’Ombeliqo.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
l’Ombeliqo no és fa responsable, en cap cas, dels Danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en a els Continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes els mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
l’Ombeliqo és reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, amb opció de canviar, suprimir o afegir tant a els continguts i serveis que és prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el su portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que en www.lombeliqo.es disposessin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Ombeliqo no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Ombeliqo assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipo d’associació, fus o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ
l’Ombeliqo és reserva el dret a denegar o retirar l’accés aL portal i / o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’una tercera, a aquells usuaris que incompleixin els presents Condicions Generals d’ús.

10. GENERAL
L’Ombeliqo perseguirà l’incompliment de les presents condiciones així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes els accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
l’Ombeliqo podrà modificar en qualsevol moment les condiciones aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condiciones aniran en funció de la seva exposició i estaran vigents i degudament publicades, fins que siguin modificades per una conselleria.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’Ombeliqo i l usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
 

Avís Legal redactat seguint el: Model d’Avís Legal web d’Espanya