935195339-722300111 hola@lombeliqo.es

AVÍS LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La present política s’aplica des del 25 de Maig del 2018.

Accedir a aquest lloc web o a d’altres gestionats per l’Ombeliqo, suposa que ha llegit i acceptat la Política de Privacitat que aquí es descriu.

Aquest text descriu en detall la nostra política en quant a la recollida i utilització de les seves dades personals. El nostre compromís es el de garantir la seva seguretat i confidencialitat en el us d’aquesta pàgina web i qualsevol dels nostres serveis.

DADES IDENTIFICATIVES
El present avís legal regula l’ús del servei del portal www.lombeliqo.es, l’empresa titular del domini web és Sara Navarro Ruiz (des d’ara l’Ombeliqo), amb domicili a aquests Efectes al carrer Provença 584, amb NIF: 46364673P. Correu electrònic de contacte: hola@lombeliqo.es.

TRACTAMENT DADES PERSONALS I FINALITAT
Les dades que es recullen en els formularis de www.lombeliqo.es són: correu electrònic, telèfon (opcional) i domicili.

L’Ombeliqo compleix amb la nova normativa vigent a partir del 25 de Maig del 2018, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Les dades personals facilitades s’utilitzaran per rebre informació sobre novetats, activitats, promocions comercials, articles, atenció via mail i altres informacions relacionades amb l’Ombeliqo. Un cop registrades (amb el consentiment explícit de l’usuari, quedaran en la base de dades del nostre newsletter.  Per a això, al costat de cada formulari per recaptar dades de caràcter personal, L’Ombeliqo ha de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació dels condiciones particulars del tractament de les Seves dades.

El destinatari d’aquestes dades és únicament l’Ombeliqo. No compartim les dades amb tercers.

TERMINI PREVIST D’UTILITZACIÓ DE DADES

Les dades de caràcter personal queden registrades el temps necessari per a les finalitats citades anteriorment. La informació es guardarà mentre no es demani la seva cancel·lació.

DRET USUARIS EN LA UTILITZACIÓ DE DADES

De conformitat amb la llei i normativa aplicable, l’usuari te dret a accedir, rectificar, cancelar les seves dades. Així com dret a oposicio, restricció i portabilitat de les seves dades. Pot exercir aquests drets enviant un correu electrònic a hola@lombeliqo.es amb la seva solicitud.

ÚS DEL PORTAL

 www.lombeliqo.es proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a Internet pertanyents a L’Ombeliqo. L’usuari assumeix la Responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari és compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que L’Ombeliqo, creadora del lloc web, ofereix a través del su portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-les per (1) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre público; (2) difondre Continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (3) provocar danys als sistemes físics i lògics de l’Ombeliqo, creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (4) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular a els seus missatges. L’Ombeliqo, creadora del lloc web, és reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin l discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ ordre o la seguretat pública o que, al su parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’Ombeliqo no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o Altres eines de participació.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Ombeliqo per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de Propietat intel·lectual i industrial d’esta página web, així com dels elements Continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programes o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al su Funcionament, accés i Ús, etc.), titularitat de l’Ombeliqo o Bé dels Seus.

Tots els drets reservats. En virtut del que en disposen a els articles 8 i 32.1, paràgraf Segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament Prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa su modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels Continguts d’esta página web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’Autorització de l’Ombeliqo. L’usuari és compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de l’Ombeliqo. Podrà visualitzar els elements del portal i Fins i tot imprimir-les, copiar-les i emmagatzemar-les al disc dur de l’ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu amb protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al els pàgines de l’Ombeliqo.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
 
l’Ombeliqo no és fa responsable, en cap cas, dels Danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en a els Continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes els mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
MODIFICACIONS
L’Ombeliqo és reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, amb opció de canviar, suprimir o afegir tant a els continguts i serveis que és prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el su portal.

ENLLAÇOS
 
En el cas que en www.lombeliqo.es disposessin d’enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’Ombeliqo no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’Ombeliqo assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipo d’associació, fus o participació amb les entitats connectades.
DRET D’EXCLUSIÓ
l’Ombeliqo és reserva el dret a denegar o retirar l’accés aL portal i / o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’una tercera, a aquells usuaris que incompleixin els presents Condicions Generals d’ús.

GENERAL
L’Ombeliqo perseguirà l’incompliment de les presents condiciones així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes els accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
l’Ombeliqo podrà modificar en qualsevol moment les condiciones aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condiciones aniran en funció de la seva exposició i estaran vigents i degudament publicades, fins que siguin modificades per una conselleria.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre l’Ombeliqo i l usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.
Avís Legal redactat seguint el: Model d’Avís Legal web d’Espanya